>>ACN BV wederom weer TuV gecertificeerd

ACN BV wederom weer TuV gecertificeerd

ACN BV wederom weer TuV gecertificeerd

06-10-2016 - Wederom heeft de TuV een positief advies uitgebracht voor de beide systemen VCA* en de BRL1201 bij ACN BV. Ondanks dat we beide systemen al jaren in ons bedrijf hebben geïmplementeerd blijft het ontzettend uitdagend om toch iedere keer de lat weer hoger te leggen. Samen met onder andere de TuV, lukt het ons toch ieder jaar maar weer zodat wij ons op een unieke manier kunnen blijven onderscheiden in de markt.

 
VCA*: VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger werken en het aantal ongevallen te verminderen. Bij ACN BV is het aantal ongevallen nog steeds "0".
 

BRL1201: Ontwerpen, leveren en installeren van Bliksembeveiligingsinstallaties
 
Bedrijven die zich bezighouden met Bliksembeveiliging, veiligheidsaarding en overspanningsbeveiliging en de kwaliteit van het bedrijf wensen te borgen door middel van certificering voor BRL 1201. ACN BV is trots om dit certificaat te hebben.
 
Naast het ontwerpen en installeren van nieuwe installaties heeft de beoordelingsrichtlijn tevens betrekking op:
•een renovatie van een bestaande installatie, en
•een uitbreiding van een bestaande installatie (ter bescherming van nieuwe objecten).
 
De BRL is in 2016 herzien. De herziene beoordelingsrichtlijn BRL 1201 d.d. 23 juni 2016, vervangt per 1 juli 2016 de BRL 1201 d.d. 2009-06-30 en bestrijkt het hele traject van opname voor een bliksembeveiligingsinstallatie via ontwerp en uitvoering tot oplevering van de installatie.

Meer informatie over deze systemen?