>>ACN promotor van Biobased Dakblok

ACN promotor van Biobased Dakblok

ACN promotor van Biobased Dakblok

16-01-2017 - DKW Group heeft haar Biobased Dakblokken gelanceerd. De ‘kunststof’ blokken zijn gebaseerd op rietsuiker. De Biobased Dakblokken hebben dezelfde chemische, fysische en mechanische eigenschappen als de traditionele dakblokken. Hierdoor kunnen de blokken volledig vervangen worden door de Biobased Dakblokken. ACN is medebedenker van de Biobased Dakblokken. In januari 2016 was ACN dan ook onderdeel van de testproductie om de functionaliteit te testen. ACN is trots op het mooie eindresultaat en hoopt dat veel bedrijven hier in meegaan.

Samenwerking
ACN hecht veel waarde aan duurzaam handelen en wil graag haar bijdragen leveren aan een beter milieu. Omdat duurzame dakblokken nog niet op de markt verkrijgbaar waren, zijn ACN en de  DKW Group, een samenwerking aangegaan om dit te ontwikkelen. Met de introductie van de  Biobased Dakblokken dragen we direct bij aan het bouwen en installeren van duurzame bliksembeveiliging voor uw duurzame gebouwen.

Over DKW Group
DKW Group is fabrikant en distributeur van alle componenten voor de gecoördineerde aarding en bliksembeveiligingsindustrie en infrastructurele werken. DKW Group streeft naar duurzaam ondernemen door installateurs en afnemers te begeleiden bij verantwoord ontwerp. Daarnaast is DKW initiatiefnemer van het samenwerkingsverband om de installatie van bliksem- en overspanningsbeveiliging te verduurzamen.