>>ACN start met cursus Flora en Fauna

ACN start met cursus Flora en Fauna

ACN start met cursus Flora en Fauna

30-11-2016 - Vanaf 1 januari 2017 gaat de nieuwe Wet natuurbescherming in. Voor o.a. bedrijven is het goed om te weten welke activiteit schade kan brengen aan de natuur. ACN zet zich in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en is daarom gestart met de cursus Flora en Fauna. Deze week is niveau 4 met succes afgerond. Door kennis over de Flora- en Faunawet te creëren, kan ACN in hun dagelijks werk de uitvoerende risico’s signaleren, oplossingen aandragen en hierover communiceren met de opdrachtgevers. Hiermee is ACN bewust van haar handelingen en levert het een concrete bijdrage aan de natuur.