>>Aardingsinstallatie voor het VUmc

Aardingsinstallatie voor het VUmc

Na een langdurig traject is de keuze gevallen op ACNbv. Wij gaan voor het project de totale aardingsinstallatie verzorgen. Vanaf de heipaal totaan het dak, wij zorgen voor een deugdelijk aardingssysteem. Ook de "medische aardingen" zijn ons toevertrouwd. Daarnaast wordt er een bliksembeveiliging gemonteerd welke ervoor zorgt dat de bedrijfsprocessen niet worden gestoord tijdens noodweer.

Alle bovengenoemde installaties worden onder de BRL1201 gerealiseerd. Een kwaliteitssysteem die slechts enkele bedrijven voeren die actief zijn in onze branche. Hiermee borgen we de kwaliteit van de door ons geleverde installaties.

We see a bright image

VUmc wil leidend blijven in de wereld op het gebied van medische beeldvorming en tracerontwikkeling. Al zijn activiteiten die te maken hebben met beeldvormende technieken worden samengebracht in één nieuw Imaging Center. Topzorg en toonaangevend onderzoek in een modern en flexibel gebouw. Wouter Bos: "Dit gebouw hoort bij hoe VUmc wil zijn: academisch, innovatief en leidend".

Ambities

Met het nieuwe Imaging Center wil VUmc drie ambities waarmaken: synergie, flexibiliteit en duurzaamheid. Het fysiek samenbrengen van alle beeldvormende disciplines is een belangrijke stap naar inhoudelijke synergie tussen de vakgroepen en met externe partijen. De nieuwbouw moet de synergie en de samenwerking tussen de partijen bevorderen. Ontmoeting, communicatie en samenwerking vormen dan ook de basis van het gebouw. Het gebouw wordt een interactief platform voor de diverse gebruikers. Het samenbrengen van de nieuwste beeldvormende technieken en experts vanuit verschillende disciplines levert grote winst op voor patiënten met onder meer kanker, hersenaandoeningen of hart- en vaatziekten en voor bedrijven die zich richten op geneesmiddelenontwikkeling.

Het bouwproject

VUmc gaat in de tuin naast de bestaande kliniek de nieuwbouw realiseren. Het project Imaging Center beslaat ongeveer 16.000 m2 (waarvan circa 14.000 m2 nieuwbouw). De nieuwbouw van het Imaging Center bestaat uit zes bouwlagen. In het gebouw zullen de vakgroepen Radiologie, Nucleaire Geneeskunde, BV Cyclotron en LaserLaB Amsterdam van de VU samengevoegd worden. Tevens wordt naast het Imaging Center de kelderlaag van het toekomstige Diagnostisch Centrum gerealiseerd. De bouwwerkzaamheden starten begin maart 2016. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2019 de eerste patiënt het Imaging Center betreden.

Flexibel inzetbaar

Het VUmc Imaging Center Amsterdam wordt een flexibel inzetbaar gebouw. Innovatie en hightech apparatuur op het gebied van imaging krijgen een prominente plek onder één dak. Het grote aantal beeldvormende apparatuur, de hoogwaardige laboratoria en de sterke diversiteit aan gebruikers stellen hoge eisen aan de flexibiliteit. Het gebouw moet snel aangepast kunnen worden aan de continu ontwikkelende onderzoeksapparatuur.

Duurzaamheid

VUmc wil zijn ambities voor duurzame huisvesting zichtbaar maken met een BREEAM-certificering. Voor VUmc Imaging Center Amsterdam geldt de ambitie om het BREEAM keurmerk Very Good te behalen.

Meer informatie over dit project?