>>Fundatie aarding

Fundatie aarding

detail fundatie aarding  stekeind tbv HVK detail stekeind fundatie aarding fundatie aarding bliksembeveiliging fundatie aarding met stekeind

Aardingssystemen kunnen ook worden aangebracht in de fundatie conform de NEN1010 en NEN-EN-IEC 62305. De koperdraad wordt dan geïntegreerd in de bouwkundige constructie. Eventueel aanwezige heipalen met aardingsvoorziening worden aangesloten.

Door het toepassen van een fundatie aarding kan je gelijk meerdere stekeinden laten opnemen voor het potentiaalvereffenen van de vreemd geleidende delen in een gebouw zoals staalconstructie, liftgeleiders ect.. Dit naast het stekeind tbv de hoofdaardrail.

Bliksembeveiliging conform de NEN-EN-IEC62305

Desnoods kan het aardingssysteem ook geschikt worden gemaakt voor bliksembeveiliging. Er ontstaat dan een ideale mix voor een compleet geintegreerd aardingssysteem. Naast de stekeinden tbv de elementen zoals genoemd in de NEN1010, worden er gelijk stekeinden aangebracht voor de bliksembeveiliging conform de NEN-EN-IEC62305.

Een duurzaam aardingssysteem kan op deze manier tot stand worden gebracht met een zeer lage blijvende weerstandswaarde en impedantie.

Meer informatie?